Прописване

„И само то почва да говори.”
Атанас Далчев „Синеокото момче”

Когато
детската ръка
привиква
с извивките
на сиглите,
изчезват в димното
на спомена
леляните ликове
и литват
в нейното движение
вещите,
а демоните
спират
да крещят.

Изписване…
Духът прохожда
без залитване,
с отмерност
на сомнамбул.
Туй прави да просветне всичко
и да се отмести
надалеч.

Така се раждат:
перспектива,
самота
и тишина.

Прописване …

(2004)